Amabuki Junmai Ginjo Nama Sunflower Amabuki Junmai Ginjo Nama Strawberry Amabuki Gin no Kurenai Amabuki Yamahai Junmai Amabuki Junmai Ginjo Amabuki Daiginjo

Our Flower Yeasts

Amabuki Sakes use proprietary flower yeasts that give our sakes a unique taste unequaled in the sake world.
Learn More